GHT NAT vừa Ăn Cướp vừa La Làng

Tháng Mười Hai 25, 2009 at 3:18 sáng (GHT NAT) (, , , , , , , , , , , , , )

Viết ngày 24/12/09

GHT_NAT

Tiêu đề #11 của Tường Trình của GHT NAT 26-28 Oct 2009

Văn thư của Ban Chấp Hành mới Hội thánh Long Beach ngày 25/4/09 gửi cho Cựu Quản Nhiệm Mục sư Trần Trọng Nha, Cựn Thủ quỹ Nhan Minh Chương và Cựn Phó Thủ quỹ Nguyễn Hào xin cho biết lý do về một trương mục “bí mật” số 1812326345 đăng ký tại ngân hàng WAMU sử dựng trong thời gian từ tháng 2/05 đến tháng 4/08 do Mục Sư Trần Trọng Nha và TQ Nhan Minh Chương tự ý mở và sử dụng cùng chuyển tiền từ quỹ Hội thánh cho vào trưong mục trên mà không thông báo cũng không khai trình tài chánh trong suốt thời gian kể trên.  Đến nay Ban Chấp Hành Hội thánh Long Beach vẫn chưa đươc lời giải thích.

Ngoài ra, cựu thủ quỹ Nhan Minh Chương đã tự ý rút một CD số 19164 có số tiền $65,185 ký thác trong ngân hàng ADF, trước khi đáo hạn ngày March 14,08.  Số tiền này sau phải hoàn lại cho ngân quỹ Hội Thánh Long Beach mà khi đó Giáo Hạt bị vu khống rum beng trên emails đa lấy tiền của “boat people”.”

Lý do đến nay BCH Long Beach vẫn chưa được lời giải thích thì cũng dễ hiểu thôi.  Cựu MSQN Trần Trọng Nha (“TTN”) và cựu Thủ Quỹ Nhan Minh Chương (“NMC”) đã chờ biên bản bàn giao một cách chính thức các trương mục (bank accounts) của HTLB mà vẫn chưa có.  WHY?

Tại sao ngày 24/3/08 các trương mục (checking accounts) của HT bị đổi qua tên người khác mà Cựu MSQN TTN và Cựu Thủ Quỹ NMC không hề hay biết hoặc được thông báo.  Xin cho biết là Biên bản nào của BCH LB cho phép thay đổi này.  Nếu không có biên bản chính thức và hợp lệ thì sự thay đổi tên của cựu MSQN TTN và cựu Thủ Quỹ NMC là việc làm bất hợp pháp được liệt kê là “bank fraud”.  Nếu GHT NAT và Ong Le Minh Son hay Ong Nguyen Hào toan rập (conspired) trong chuyện thay đổi tên trong trương mục một cách “bí mật” và bất hợp pháp thì quý vị sẽ bị liên lụy chung với nhau; không những trước HT của ĐCT nhưng mà còn trước luật pháp Hoa Kỳ nữa.  Kèm theo đây là báo cáo (Request Formal Investigation of District Attorney) để quí vị rỏ… Response Letter from DA office_26NOV08

Văn thư của Ban Chấp Hành mới Hội thánh Long Beach ngày 25/4/09…”

MSQN TTN và TQ NMC không hề có nhận thư ngày 25/4/09.  Kèm theo đây là thư mà MSQN TTN đã nhận được viết ngày 14/6/09; còn TQ NMC thì không hề nhận thư nào của BCH LB.  Nếu chỉ có ngày và tháng mà còn nhầm lẫn thì huống hồ tất cả hồ sơ tài chánh trong vòng 3 năm từ tháng 2/05 đến tháng 4/08 chắc hẳn rằng Quý vị còn nhiều thiếu xót và nhầm lẫn hơn.

Văn thư ngày 14/6/09… LB_2009_Ngan Khoan 181_232634_5

Ngoài ra, Quý vị lấy tư cách và thẩm quyền gì mà thách thức vấn đề tài chánh này.  Công việc xóat sổ này đã được trình bày hằng năm trước HĐ Thường Niên và cũng đã được HĐ thông qua hằng năm chứ đâu phải chuyện “giởn chơi”.  Hơn nữa, đây là vấn đề đòi hỏi những người có kinh nghiệm và chuyên môn.  Trong các vị ký tên trong BCH LB mới không có ai đủ tiêu chuẩn này đâu; và ngay cả cũng không đủ tiêu chuẩn để được bầu làm xóat sổ viên nữa là khác!  Kèm theo đây là Tường Trình Tài Chánh từ năm FY03 đến FY07 (Bản chánh có chử ký đã giao cho MSQN trong ngày HĐ).

Báo Cáo FY03 (preliminary)… FY03__Preliminary Report_10JAN04

Báo Cáo FY03 (Final)…FY03__Final Report_1FEB04

Báo Cáo FY04 (Final)… FY04__Final Report_16JAN05

Báo Cáo FY05 (Final)… FY05__FinancialAudit_Report_8JAN06

Báo Cáo FY06 (Final)… FY06__FinancialAudit_Report_3JAN07

Báo Cáo FY07 (Final)… FY07__FinancialAudit_Report_3JAN08

Văn thư của Ban Chấp Hành mới Hội thánh Long Beach ngày 14/6/09…”Bản sao đồng kính gởi Ban Trị Sự Tổng Liên Hội HT Tin Lành Việt Nam(“BTS TLH HTTLVN”)

WHY?  Lý do nào mà cần phải gởi bản sao cho BTS TLH HTTLVN về việc liên quan đến trương mục của HTLB?  Đây là điểm thật dở và là ác đồ của GHT NAT và của BCH/BCS LB.  Họ có ý vu khống chuyện tài chánh này cho MSQN TTN và Thủ Quỹ NMC thôi trước khi kiểm chứng một cách rỏ ràng và chính xác.  BCH/BCS mới coi chừng bị GHT NAT kết cho tội chống Giáo Hạt là chết nhe vì đã gởi bản sao cho TLH!

Ngoài ra, cựu thủ quỹ Nhan Minh Chương đã tự ý rút một CD số 19164 có số tiền $65,185…”

Đây mới đúng là lời vu khống của GHT NAT.  (a) Quyết định là do sự đồng ý của BCH/BCS trong buổi họp đầu tiên tại nhà của Chấp Sự Bùi Hồng Thiên-Ái (đây là thời điểm mà Ông LM Sơn và Ông N Hào đã không còn muốn hợp tác với BCH/BCS) (b)  Số tiền CD of $65,185.00 (liquidated) đã cho vào thẳng trương mục của HTLB.  Điều này cũng dể kiểm chứng thôi.  Xin GHT NAT liên lạc với Tổng Hội ADF xin copy mà họ đã gởi số tiền $65,185 cho người nào nhận.  Khi có thì xin GHT NAT gởi cho mọi người biết là số tiền $65,185 đã gởi về đâu.  Như vậy thì tất cả mọi người sẽ biết là lời Tường Trình của GHT NAT có giá trị hay không hoặc có đúng sự thật hay không.

Copy of Transaction from ADF CD #16194ADF Copy of Redemption of CD 19164_R1

(ADF is the Alliance Development Funds.  Là ngân hàng của Tổng Hội cũng là nơi mà HTLB gởi CD #19164)

“…Giáo Hạt bị vu khống rum beng trên emails đa lấy tiền của “boat people”.”

Đây là sự thật chứ không phải vu khống.  Như tôi đã trình bày ở trên GHT NAT và Ông LMS hay NH đã toan rập (using falsified documents) để thay đổi tên của Cựu MSQN TTN và Cựu Thủ Quỹ NMC trong trương mục của HTLB một cách bất hợp pháp.  Nếu quý vị đã vào trương mục của HT một cách bất hợp pháp thì điều mà emails rùm beng là Sự Thật chứ không phải vu khống đâu.

Xin Ong NAT đừng “Trôi Lạc nữa”.

Advertisements

9 phản hồi

 1. Joseph Bui said,

  Bạn Daniel mến,
  Tôi có câu hỏi, tại sao trương mục do hai vị trong Hội Thánh Long Beach đứng tên, khi ông Tài đổi tên không có sự hiện diện của quý vị mà Bank lại không có phản ứng gì? Theo nguyên tắc muốn đổi tên phải có chính đương sự đã có tên trong account ký tên rút ra và chuyển tên cho người khác, thì lúc đó Bank theo thủ tục mới dám tiến hành sự thay đổi. Đằng này ông Tài cùng những người kia đã làm trong êm đẹp, là có nghĩa gì? Ở điểm này chúng ta có thể kiện Bank và sau đó Bank sẽ là người kiện lại ông Tài và đồng mưu.
  Việc ăn cướp mà còn la làng lên, là thói của con “Bợm” thường nghe nói ở VN ta. Tại Mỹ này tôi đã chứng kiến nhiều tay chăn giả cùng hành động y một sách như ông Tài. Đến đường cùng con người ông Tài càng để lộ chân tướng không ngại dùng những hành động bỉ ổi, dơ dáy giống cha tối tăm của nó. Ông ta có “Mỏ thì cứ gõ”, nhưng tại USA gõ mà không chứng cứ để nhục mạ danh dự người khác, thì theo tôi nên dùng đến Luật hiện hành tại USA để dạy cho bọn “BỢM” này một bài học chừa cái thói.
  Joseph Bui

  • daniel586 said,

   Kính thua Ong Joseph Bui,

   Cám ơn Ông có lòng quan tâm. Về vấn đề làm thế nào có thể thay đổi tên những người trong trương mục của HT LB thì tôi cũng chưa rỏ. Nhưng điều chắc chắn (has confirmed and documented) mà tôi biết là tên của chính thức của Thủ Quy Nhan Minh Chuong và MSQN TT Nha đã chính thức bị lấy ra (removed) ngày 24/3/08. Theo tôi biết thì không phải lỗi của nhà bank mà Ong NAT và đồng mưu đã khai gian như thế nào đó để nhà bank đã làm theo lời yêu cầu. Chuyện này thì sẽ hạ hồi phân giải vì chúng tôi đã có đầy đủ các chứng từ để tiến hành với luật sư liên quan đến bank fraud.

   • daniel586 said,

    Kem theo day la y kien cua ARTIST TRUONG NGOC CHINH:

    Kinh Gui Quy Muc su Vien Truong,Quy qiao su cung het thay quy toi to Chua.
    Cam on Chua cho toi co dip duoc biet ve vu viec dang tiec da xay ra trong thoi gian vua qua giua Giao Hat Truong Nguyen Anh Tai va vi Muc Su Tran Trong Nha.
    Vi vay quy Muc su cho toi duoc dong gop y kien.
    Chung ta khong the nao de su viec nay troi lac mai duoc.
    Boi vi CHua muon moi chuyen phai duoc giai quyet truoc khi mat troi khuat bong,trong khi do vu viec nay da xay ra va no da co y do cach day vai nam truoc roi.
    Ban chat con nguoi chung ta la toi Loi ,
    Ma quy thi luon khon kheo de lam viec do voi muc dich huy hoai cuoc doi cua nhung nguoi hau viec Chua .
    Toi kinh nghiem dieu nay da xay ra nhieu lan ,toi bi tan cong rat nhieu doi voi chinh doi song cua gia dinh toi va ca nhan toi .
    Vi vay , ca nhan toi co them y kien nhu sau:
    Qua su viec tren chung ta se to chuc mot cuoc hop Hoi Dong (BAT THUONG) va co moi mot Luat su nao do den du trong buoi hoi dong do..Chung ta hay tra tien cho Luat su trong buoi du do.
    Truoc khi hoi dong duoc to chuc BCH giao hat trieu tap mot cuoc hop cua BCH va luat su de dua ra cac bang chung cu the cung cac cau hoi co lien quan ve su viec can phai duoc giai quyet ruoc BCH Giao hat va Muc su Tran Trong Nha.
    Giay moi nay duoc uy quyen cua BCHGH cho Van phong Luat su ,trong do co gui kem giay moi cua BCH giao hat ve noi dung cuoc hop nay .
    Noi dung la thu de ro den de giai quyet su viec vua qua da xay ra trong tinh than on hoa va lam sang to moi thac mac giua 2 ben .
    Trong la thu neu ro cu the voi cac dieu kien hop tac neu mot trong hai nguoi vang mat ma khong co ly do bao truoc cho ban to chuc trong thoi gian it nhat 1 tuan thi cuoc hop tiep tuc dien tien va se bi khoi to truoc su uy thac cua BCHGH cho van phong Luat Su .

    Viec nay khong phai mot ca nhan Muc su Vien Truong to chuc ma do ( Ban Chap Hanh Giao Hat ) dung ra to chuc.Noi dung thu moi la do moi nguoi trong Ban Chap Hanh Giao Hat ky ten .
    Noi dung neu ro la Vi yeu CHua nen chung ta hay giai quyet van de nay trong tinh than yeu thuong chu khong dua ra truoc toa an va nhung thong tin dai chung nhu gioi bao chi de gay ton hai den viec truyen ba phuc am cho nguoi ngoai.( Ngoai tru ben sai khong chiu hop tac,.)
    Sau khi duoc lam ro moi chuyen chac chan se co ben dung va ben sai.
    Ben sai se phai nhan loi va co loi xin loi truoc su chung kien cua nhieu nguoi.
    Cuoc hop nho ghi am day du de lam tu lieu neu co nhung truong hop phai dua ra toa an toi cao cua Chinh Phu.
    Trong truong hop ben sai khong chiu nhan loi khi moi chuyen da ro rang thi luat su la noi se phai co trach nhiem dua vu viec truoc toa .
    Chung ta phai lam nhu vay de duoc sang to moi van va lam dep long CHua.
    Vi Chua yeu chung ta Ngai nen Ngai se cho phep dieu nay xay ra de moi chung ta duoc huong nguon phuoc Hanh tu nuoc Troi.

    Cau xin Chua ban on Cho het thay quy vi.
    ARTIST TRUONG NGOC CHINH

 2. Tan Nguyen said,

  hay ra luat phap di !!! dung cu mai nhu vay ma qui thua co hoi .
  I Cô-rinh-tô -5:5 rằng, một người như thế phải phó cho quỉ Sa tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus.
  I Ti-mô-thê -1:20 trong số ấy có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, ta đã phó cho quỉ Sa-tan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa.

 3. Kenny Nguyen said,

  Dear Daniel(1)

  Why bother the unsolved mysteries that we don’t have the answer? This is not what you are supposed to solve? It’s not even mine, either. Where is our God? you don’t make God big enough to take care for this “incident”. However, I think you create the “incident” ‘s problem bigger than God. I’d like to say more but I am not sure that you can handle what I am about to say…so , please do your part which is praise God and tell people about Jesus…the rest God will take care for you, for GHT NAT and other believers.

  I challenge you to face the real you. don’t look left, don’t look right..walk like Jesus did…focus only on Him and nobodyelse. If you can do this God will bring you to higher level to serve Him.

  Talk to you soon
  Kenny Nguyen

  • daniel586 said,

   Dear Kenny,

   Why bother the unsolved mysteries that we don’t have the answer?

   I would NOT agree with you it’s an “unsolved mysteries”. I can tell that you have not spent time or you don’t want to spend time to review and study ALL the fact. I thought you want to know both sides of the story so you can understand and make your own decision. It’s NOT a mystery once you have ALL fact. It’s your excuses to put this label “mystery” so that you do not feel guilty and continue on to be uninvolved. It’s ok that you do not want to involve and NOT contribute your part, but it’s not acceptable that you place the leader’s accountability back to God.

   However, I think you create the ” incident” ‘s problem bigger than God

   I do not believe that you have studied all the fact how this incident started. I strongly recommend you review all the fact and keep your fact straight. Have you read the letter from GHT NAT dated 9/12/07? Here is a copy http://wp.me/pJm0H-1t. This is WHERE the beginning of the incident.

   Secondly, you accuse me for make this incident bigger than God. This incident is NOT bigger than God. This is where the separation between the boyhood and the maturity. When you are “young” in Christ, this is a perfect thinking and reasoning leave it to God. However, when you are “mature” in Christ, you can not think like childhood. In short, this incident created by GHT NAT and it’s NOT bigger than God.

   I challenge you to face the real you. don’t look left, don’t look right..walk like Jesus did…focus only on Him and nobodyelse. If you can do this God will bring you to higher level to serve Him.

   I accept your challenge except where God will bring me to higher level to serve Him. I have already faced myself daily and served duly God where He is calling me. There is no need for me to “higher level”. Thank you for your time.

   ~dn

 4. kenny nguyen said,

  Dear Daniel,

  Thank you for the respond just in time. I don’t really know what to say to you because you are doing something which is not bringing the glory to God. Before our Almighty God there is NO perfect man on earth, ever. Why trying to be one? There is no point to fight between husband and wife IF they love each others. There is no problem between father and son IF they respect and showing love for each others. There is no wasting time and using our “knowledges” to find out who’s right or wrong IF we have only Jesus Christ our LORD to serve, to praise, to obey Him with all our hearts.

  I am so sorry to say what I think not only to you Daniel, but also to those who are trying to steer God away from God’s lovers and God’s believers. I strongly believe God is real and He is listening, watching, and knowing everything about you, me and everyone. You have all the rights to say, to do whatever you think it’s right for you…but be careful, one day you will have to face to God and He will verify your accountabilities for all your acts.

  If I were you, do you know what I should be doing? Surrender to God and repent. This is only my advice, you don’t have to do it for me. But at least, you do it for yourself.

  May God bless

  Kenny Nguyen

  • daniel586 said,

   Dear Kenny,

   Thank you for your continuing interest in Mr. NAT issue. Here are my correspondences regarding your comments

   Kenny: I don’t really know what to say to you because you are doing something which is not bringing the glory to God. Before our Almighty God there is NO perfect man on earth, ever. Why trying to be one?

   Daniel: I also do NOT really want to response to you because you have accused falsely that my actions do not bring glory to God.
   Would Mr. NAT’s letter dated 12/9/07 and the report dated 26-27 Oct, 2009 bring glory to God? Secondly, you are mistakenly perceived that I am expecting Mr. NAT is the perfect Godly man or I am trying to be the one. (a) Mr NAT’s position considers the least making these mistakes; (b) I do not even think I am the perfect one.

   Kenny: There is no point to fight between husband and wife IF they love each others. There is no problem between father and son IF they respect and showing love for each others. There is no wasting time and using our “knowledges” to find out who’s right or wrong IF we have only Jesus Christ our LORD to serve, to praise, to obey Him with all our hearts.

   Daniel: I can tell that you have NOT read or understood these letters and report. Perhaps you read and may NOT understand the message. I do NOT know and baffle how could you understand the message “respect and love each other” of these document. I strongly urge you talk to your pastor and any pastors that you know whether or not they understand the message “respect and love each other” through these letters and reports.

   Kenny: I am so sorry to say what I think not only to you Daniel, but also to those who are trying to steer God away from God’s lovers and God’s believers.

   Daniel: Again, there is NO ONE steering God away from God’s lovers and believers. You must understand these issues incorrectly since most documentation written in Vietnamese language.

   Kenny: I strongly believe God is real and He is listening, watching, and knowing everything about you, me and everyone

   Daniel: AMEN…AMEN and AMEN

   Kenny: You have all the rights to say, to do whatever you think it’s right for you…but be careful, one day you will have to face to God and He will verify your accountabilities for all your acts.

   Daniel: AMEN. Thank you for your reminding regarding my accountability for all my acts. That is the reason I am compelling to expose these fact to all. If I do not do it, how can I face My Father on the Judgment Day. Again, I am taking FULL responsibility of my acts.

   Kenny: If I were you, do you know what I should be doing? Surrender to God and repent. This is only my advice, you don’t have to do it for me. But at least, you do it for yourself.

   Daniel: Thank you for your advice. I have totally surrendered to God and fully responsible for my acts BEFORE God. I am assure to you there is NO other personal interest or gain for any of my acts.

   May I advice you? Please study, learn and understand ALL FACT first then speak. Thank you for your time.

   Daniel Nguyen

 5. 2010 in review « What should we do with GHT N.A. Tai said,

  […] GHT NAT vừa Ăn Cướp vừa La Làng December 2009 8 comments 4 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: